Wat is Scientology?
Opsporing
Main MenuHomeContactNewsBookstoreVerklarende woordenlijstLinks

Voorwoord
Scientology: haar achtergrond en ontstaan
Principes en toepassingen van Scientology
De diensten van Scientology
Pastorale, geestelijke, ethiek- en rechtsdiensten
De effectiviteit van Scientology
Scientology kerken en hun activiteiten
Activiteiten voor de gemeenschap
Sociale hervormingen
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Activiteiten voor maatschappelijke verbetering
Statistieken en de groei van Scientology
Een Scientologycatechismus
L. Ron Hubbard
Referenties


WOORDENLIJST

H

et nadeel van filosofie is altijd geweest dat zij een heleboel nieuwe woorden en uitdrukkingen met zich meebrengt. De reden hiervoor is dat de filosoof verschijnselen in het fysisch universum, in het verstand of in geesteswetenschappen ontdekt, die tot op dat moment niet waren waargenomen of nog niet correct werden geïdentificeerd. Om elk van deze te beschrijven zijn er blijkbaar nieuwe woorden nodig. In werkelijkheid betekent deze cyclus, waarbij voor nieuwe waarnemingen nieuwe classificaties nodig zijn, de groei van de taal zelf. Het ligt voor de hand dat taal het product is van miskende waarnemers die woorden zochten en algemeen bekend maakten om iets te beschrijven wat ze hadden waargenomen.

Het systeem dat in eerste instantie gebruikt werd om binnen Dianetics en Scientology verschijnselen en waargenomen dingen te classificeren was het vervangen van zelfstandige naamwoorden door werkwoorden en omgekeerd. De gewoonte om nieuwe namen te ontwikkelen werd zelfs tot een minimum beperkt. Toen bleek echter dat veel oude woorden op het gebied van filosofie, wanneer ze opnieuw gebruikt werden, een volkomen nieuw idee aan de mensen overbrachten. Door de precisie van Dianetics en Scientology was er een nauwkeuriger aanpak nodig. Deze aanpak werd bereikt door het geven van speciale benamingen, waarbij in de gaten werd gehouden dat er zo min mogelijk verwarring met reeds veronderstelde of bekende verschijnselen zou ontstaan. Desondanks is de woordenlijst van Dianetics en Scientology niet uitgebreid.

Tijdens de zoektocht waaruit Dianetics en Scientology zijn voortgekomen, kwamen er veel nieuwe verschijnselen te voorschijn die uiteindelijk en voor de eerste keer resulteerden in een werkbare, voorspelbare technologie van de geest. Om dit mogelijk te maken lijkt de introductie van een paar woorden met een nog niet bekende betekenis niet te veel gevraagd.

Deze woordenlijst bevat de termen van Dianetics en Scientology die voorkomen in Wat is Scientology?

VorigeVolgende
 

| Wat is Scientology? | Scientology Links | Verklarende woordenlijst | Dianetics Boekhandel |
| E-mail | Scientology | Scientology Kerk Amsterdam |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) | Scientology (Taiwanese) |


Mensenrechten | Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk | Dianetics | Scientology Vrijwillig Geestelijke | Scientology: Naar een maatschappij zonder Drugs | David Miscavige | Scientology: Theologie | Dianetics en Scientology Portal | L. Ron Hubbard Een Profiel | Wat is Crack?

© 2000-2011 Church of Scientology International. Alle Rechten Voorbehouden.
Voor informatie over handelsmerken.