Wat is Scientology?
Opsporing
Main MenuHomeContactNewsBookstoreVerklarende woordenlijstLinks

Voorwoord
Scientology: haar achtergrond en ontstaan
Principes en toepassingen van Scientology
De diensten van Scientology
Pastorale, geestelijke, ethiek- en rechtsdiensten
De effectiviteit van Scientology
Scientology kerken en hun activiteiten
Activiteiten voor de gemeenschap
Sociale hervormingen
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Activiteiten voor maatschappelijke verbetering
Statistieken en de groei van Scientology
Een Scientologycatechismus
L. Ron Hubbard
Referenties
WOORDENLIJST

aberratie (aberration): een afwijking in rationeel denken of gedrag. In wezen betekent het: zich vergissen, fouten maken of het hebben van gefixeerde ideeën die niet waar zijn. Het woord wordt ook in haar wetenschappelijke betekenis gebruikt. Het betekent afwijken van een rechte lijn. Wanneer een lijn van A naar B zou moeten gaan, dan zou hij, als er sprake is van aberratie van A naar een ander punt gaan, naar een ander punt, naar een ander punt, naar een ander punt, naar een ander punt en uiteindelijk bij B aankomen. In de wetenschappelijke betekenis zou het een gebrek aan rechtlijnigheid betekenen of iets vertekend zien, bijvoorbeeld, men ziet een paard maar denkt dat het een olifant is. Geaberreerd gedrag zou verkeerd gedrag zijn, of gedrag dat niet ondersteund wordt door rede. Wanneer iemand engrammen heeft, hebben die de neiging zijn normale vermogen om de waarheid waar te nemen te reduceren en daardoor een geaberreerde kijk op situaties te veroorzaken, wat dan weer tot geaberreerde reacties leidt. Aberratie is het tegenovergestelde van geestelijke gezondheid, hetgeen haar tegenpool zou zijn. Van het Latijn: aberrare, dwalen; Latijn: ab, weg; errare, afwijken.

ABLE: een afkorting van Association for Better Living and Education International (Internationale associatie voor betere levensomstandigheden en educatie). Zie Hoofdstuk 31.

achterhoudsel (withhold): een overt die iemand begaan heeft, waar hij niet over spreekt; een onuitgesproken, niet bekendgemaakte overtreding tegen een morele code waaraan de persoon gebonden was. Elk “achterhoudsel” komt na een overt. Zie ook overt in deze verklarende woordenlijst.

affiniteit: de mate van gesteld zijn op, genegenheid voor of gebrek daaraan. Het is het houden van of affectie voor iets of iemand.

affiniteit - realiteit - communicatie (ARC) - driehoek: een driehoek die symboliseert dat affiniteit, realiteit en communicatie als een geheel samenwerken om tot begrip te komen. Geen van de punten kan verhoogd worden zonder de twee andere mee omhoog te nemen, en geen punt ervan kan verlaagd worden zonder ook de twee andere te verlagen. Zie Hoofdstuk 4.

analytisch verstand: dat gedeelte van het verstand dat “denkt”, dingen waarneemt, herinneringen heeft en problemen oplost.

antisociale persoonlijkheid: een persoon met bepaalde kenmerken en geesteshoudingen die hem ertoe brengen andere mensen in zijn omgeving te onderdrukken. Dit is de persoon die er in zijn gedrag bewust op uit is om rampzalige gevolgen te veroorzaken. Ook suppressieve persoon genoemd. Zie Hoofdstuk 17.

AO: afkorting van Advanced Organization. Zie Hoofdstuk 21.

ARC: een afkorting samengesteld uit de beginletters van affiniteit, realiteit en communicatie. Zie Hoofdstuk 4.

ARC-breuk: een plotselinge verlaging of een plotseling verdwijnen van iemands affiniteit, realiteit of communicatie met iemand of iets. Ontsteltenissen met mensen of dingen doen zich voor door het afnemen of afbreken van affiniteit, realiteit, communicatie of begrip. Dit wordt door scientologen meestal ARC-breuk genoemd in plaats van ontsteltenis, want als men erachter komt in welk van de drie punten van begrip een breuk was ontstaan, dan kan men een snel herstel van iemands gemoedstoestand teweegbrengen.

assessment: een auditingtechniek die helpt om emotioneel geladen gebieden of onderwerpen op te sporen bij de preclear, zodat deze met auditing kunnen worden behandeld.

action phrase (engrambevele): woordgroepen die deel uitmaken van de inhoud van engrammen en die in het verstand een of andere mentale opdracht zijn gaan vormen.

auditing by list: een techniek die bij bepaalde auditingprocedures gebruikt wordt.

auditing: Scientology geestelijke begeleiding, afgeleid van het Latijnse woord audire, dat “horen of luisteren” betekent. Auditing is een heel bijzondere vorm van persoonlijke begeleiding die een persoon helpt om naar zijn eigen bestaan te kijken, en zijn vermogen verbetert om te confronteren wat hij is en waar hij is.

auditor:een geestelijke of geestelijke-in-opleiding van de Scientology kerk. Auditor betekent iemand die luistert, uit het Latijn: audire dat “horen of luisteren” betekent. Een auditor is iemand die gekwalificeerd is om auditing toe te passen om mensen geestelijk vooruit te helpen. Een auditor doet niet iets met de preclear, maar werkt samen met de preclear om zijn reactief verstand uit te schakelen. Zie Hoofdstuk 5.

VorigeVolgende
 

| Wat is Scientology? | Scientology Links | Verklarende woordenlijst | Dianetics Boekhandel |
| E-mail | Scientology | Scientology Kerk Amsterdam |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) | Scientology (Taiwanese) |


Mensenrechten | Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk | Dianetics | Scientology Vrijwillig Geestelijke | Scientology: Naar een maatschappij zonder Drugs | David Miscavige | Scientology: Theologie | Dianetics en Scientology Portal | L. Ron Hubbard Een Profiel | Wat is Crack?

© 2000-2011 Church of Scientology International. Alle Rechten Voorbehouden.
Voor informatie over handelsmerken.