Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspañol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - SzcientológiaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
Wat is Scientology?
Opsporing
Main MenuHomeContactNewsBookstoreVerklarende woordenlijstLinks

Voorwoord
Scientology: haar achtergrond en ontstaan
Principes en toepassingen van Scientology
De diensten van Scientology
Pastorale, geestelijke, ethiek- en rechtsdiensten
De effectiviteit van Scientology
Scientology kerken en hun activiteiten
Activiteiten voor de gemeenschap
Sociale hervormingen
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Activiteiten voor maatschappelijke verbetering
Statistieken en de groei van Scientology
Een Scientologycatechismus
L. Ron Hubbard
Referenties
HOOFDSTUK 22

HET BESTUUR VAN SCIENTOLOGY

Z

oals al beschreven in de vorige hoofdstukken, maken de Scientology kerken deel uit van een hiërarchische structuur en zijn ze geordend op een manier die overeenkomt met de Classificatie-, Gradatie en Bewustzijnskaart. Met andere woorden: op het lagere niveau van deze hiërarchie zorgen individuele personen en kerkorganisaties voor auditing en training op beginnersniveau. Op een hoger niveau zorgen organisaties van de kerk voor de hoogste niveaus van auditing en training. Het is een logisch georganiseerde opeenvolging, die de spirituele vooruitgang van leden van de Scientology kerk op de Brug omhoog weerspiegelt.

Deze kerkelijke hiërarchie vindt haar evenbeeld in een organisatiestructuur zoals die gevonden wordt in vele religies. Elke kerk is een organisatie zonder winstoogmerk met haar eigen directie en leidinggevenden die voor de activiteiten van de kerk de verantwoordelijkheid dragen. Deze kerken vormen gezamenlijk de stabiele constructie van een internationaal netwerk dat de hele aarde omspant.

Een op zichzelf staande afdeling binnen deze internationale structuur zijn de kerkorganisaties waarin het personeel van het internationaal bestuur zijn ondergebracht. Deze organisaties zijn de International Hubbard Ecclesiastical League of Pastors, de moederkerk voor alle Vrijwillig Geestelijken en veldauditors; Scientology Missions International, de moederkerk voor alle Scientology missies; en daarboven de Church of Scientology International, die dient als de moederkerk van de Scientology religie.

De kerkorganisaties op het niveau van de Scientology ecclesiastische hiërarchie brengen de planning in grote lijnen onder woorden en deze zal, zodra dit ten uitvoer wordt gebracht, resulteren in verdere stabiliteit en wereldwijde groei van de religie. Onder het internationale bestuur komt een netwerk van beleidsorganisaties op continentaal- of districtsniveau; elk van deze organisaties verschaft ecclesiastische ondersteuning aan elke kerk in hun werkgebied.

Deze drie kerken verenigen eigenlijk alle kerken binnen de hiërarchie van Scientology, om hun gemeenschappelijke doel te verwezenlijken.VorigeVolgende
 

| Wat is Scientology? | Scientology Links | Verklarende woordenlijst | Dianetics Boekhandel |
| E-mail | Scientology | Scientology Kerk Amsterdam |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) | Scientology (Taiwanese) |


Mensenrechten | Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk | Dianetics | Scientology Vrijwillig Geestelijke | Scientology: Naar een maatschappij zonder Drugs | David Miscavige | Scientology: Theologie | Dianetics en Scientology Portal | L. Ron Hubbard Een Profiel | Wat is Crack?

© 2000-2011 Church of Scientology International. Alle Rechten Voorbehouden.
Voor informatie over handelsmerken.