Dansk - ScientologiDeutsch - ScientologyDutch - ScientologyEnglish - ScientologyEspa├▒ol - ScientologyFrançais - ScientologieItaliano - ScientologyGreek - ScientologyJapanese - ScientologyMagyar - Szcientol├│giaNorske - ScientologiRussian - ScientologyHebrew - ScientologySvenska - Scientologi
Wat is Scientology?
Opsporing
Main MenuHomeContactNewsBookstoreVerklarende woordenlijstLinks

Voorwoord
Scientology: haar achtergrond en ontstaan
Principes en toepassingen van Scientology
De diensten van Scientology
Pastorale, geestelijke, ethiek- en rechtsdiensten
De effectiviteit van Scientology
Scientology kerken en hun activiteiten
Activiteiten voor de gemeenschap
Sociale hervormingen
World Institute of Scientology Enterprises (WISE)
Activiteiten voor maatschappelijke verbetering
Statistieken en de groei van Scientology
Een Scientologycatechismus
L. Ron Hubbard
Referenties
HOOFDSTUK 5

DE UITOEFENING VAN SCIENTOLOGYB

innen de grote hoeveelheid gegevens die de religieuze filosofie van Scientology omvat, bestaan er vele principes die, wanneer ze worden bestudeerd, een nieuw en uitgebreider gezichtspunt op het leven bieden. Met de kennis van de Toonschaal kan iemand bijvoorbeeld bepalen hoe hij het best om kan gaan met een humeurig kind, een vriend kan bedaren die van streek is of hoe hij een idee kan overbrengen aan een onwrikbare werkgever. Deze principes komen overeen met een ontzettend groot gebied van waarnemingen in de menswetenschappen. De gegevens zijn er om mee te denken, mee te werken, te overdenken, te accepteren of te verwerpen, al naargelang men wil. Het is een hoeveelheid kennis die klaar is om bestudeerd te worden. Er is niets autoritairs aan. Zij heeft uitsluitend waarde als een hoeveelheid kennis.

Vanuit deze hoeveelheid kennis wordt het tweede onderdeel van Scientology – de toepassing van de principes van de Scientology filosofie – afgeleid. De buitengewone prestatie van Dianetics en Scientology ligt in de ontwikkeling van exacte, precieze methoden om het spirituele bewustzijn en de capaciteiten van de mens te vergroten. Andere pogingen in deze richting bereikten slechts sporadische of tijdelijke resultaten – als die er überhaupt al waren. Met behulp van exacte toepassingen kunnen met Scientology ingrijpende verbeteringen worden bereikt.

Het belang van toepassing in Scientology komt voort uit het feit dat L. Ron Hubbard als onderdeel van zijn filosofie een concrete technologie ontwikkelde, waarmee men in staat wordt gesteld zijn ontdekkingen te gebruiken om zichzelf en anderen te verbeteren. Technologie betekent methoden van toepassing van de principes van iets, tegenover slechts kennis van het onderwerp zelf. En door het gebruik van de technologie van L. Ron Hubbard, door de toepassing van de methoden, kan men zijn percepties, bewustzijn en bekwaamheden vergroten en een beter, meer voldoening gevend leven leiden. Kortom, men wordt niet gehinderd door de ideeën van iemand die zegt dat de mens niet kan veranderen en dat men niet beter kan worden dan waarvoor men in de wieg is gelegd.

In de rest van dit boek wordt de term technologie gebruikt met betrekking tot de toepassing van de principes van Scientology. Er bestaan tegenwoordig vele technologieën: technologieën om bruggen te bouwen en technologieën om raketten de ruimte in te schieten. Maar met het werk van L. Ron Hubbard bestaat er voor de eerste keer een bewezen, bruikbare technologie om de functies van het verstand te verbeteren en het potentieel van de geest te rehabiliteren. Dit is auditing.

VorigeVolgende
 

| Wat is Scientology? | Scientology Links | Verklarende woordenlijst | Dianetics Boekhandel |
| E-mail | Scientology | Scientology Kerk Amsterdam |
| Scientology (Italiano) | Scientology (Deutsch) | Scientologie (Français) | Scientology (Español) | Scientology (Taiwanese) |


Mensenrechten | Freedom, Een uitgave van de Scientology kerk | Dianetics | Scientology Vrijwillig Geestelijke | Scientology: Naar een maatschappij zonder Drugs | David Miscavige | Scientology: Theologie | Dianetics en Scientology Portal | L. Ron Hubbard Een Profiel | Wat is Crack?

© 2000-2011 Church of Scientology International. Alle Rechten Voorbehouden.
Voor informatie over handelsmerken.